Βίντεο

 

Οστεοσυμπύκνωση Παγκόσμιο Συμπόσιο

Ορλάντο Φλώριδα • Ιανουάριος 2017

Gluckman     Bleyman New 

Dr. Howard Gluckman                                                            Dr. Samvel Bleyan

          Διάρκεια 1 ώρα                                                                            Διάρκεια 1 ώρα

 


 

Καθοδηγούμενη χειρουργική επέμβαση γενικής χρήσης

 

 Tawil          Ponzi

 Dr. Isaac Tawil                                                                     Dr. Armando Ponzi

                                                               Διάρκεια 50:00                                                                                    Διάρκεια 40:00

 

 

 

Emery

Dr. Robert Emery

Διάρκεια 50:00

 

 


 

Βελτιστοποίηση της περιοχής - Η χειρουργική προοπτική

 

         

 

 Dr. Michael A. Pikos                                         Dr. Rodrigo Neiva  
 Διάρκεια: 65:00                                                Διάρκεια: 70:00

 


 

         

 

Dr. Hisham Nasr                                   Dr. Jorge Campos

Διάρκεια: 40:00                                      Διάρκεια: 40:00

 

 Mazor         Krauser

Prof. Ziv Mazor                                                              Dr. Jack T. Krauser

Διάρκεια 70:00                                                                                 Διάρκεια 50:00

 

 

Dunson

Dr. Bernee Dunson

Διάρκεια 50:00

 

 


 

" Οστεοσυμπύκνωση " - Τα αποδεικτικά στοιχεία

 

      

 

Dr. Salah Huwais                                                 Dr. Eric Meyer 

Διάρκεια: 45:00                                                   Διάρκεια: 45:00

 

 

Coelho           Rosen

Dr. Paulo Coelho                                                                       Dr. Paul Rosen

                                                               Διάρκεια 45:00                                                                                            Διάρκεια 40:00

 

 

Trisi

Dr. Paolo Trisi

Διάρκεια 45:00